Biuro prasowe - kontakt dla mediów

Bądź na bieżąco - poznaj informacje prasowe opublikowane przez UNIQA.

Rzecznik prasowy udziela informacji wyłącznie przedstawicielom mediów. W sprawach związanych z umowami ubezpieczenia oraz w sprawie uwag, pytań i opinii związanych z obsługą klientów, prosimy o kontakt pod adresem: centrala@uniqa.pl lub poprzez formularz kontaktowy w sekcji Obsługa i kontakt.

Rzecznik prasowy nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia*. Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Finansowy, Rzecznik Praw Obywatelskich.

*Artykuł 35 ust. 1 ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione, a także osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.