Biuro prasowe - informacje dla mediów

Produkty i usługi

Radość Odkrywania w nowej odsłonie


  • UNIQA Polska wprowadziła zmiany w ubezpieczeniu turystycznym Radość Odkrywania
  • Do 1,5 mln zł wzrosły sumy związane ze zwrotem kosztów leczenia
  • Do 72 godzin wydłużyła się ochrona w nagłych sytuacjach
  • Do nawet 15 tys. euro zwiększyły się limity kosztów akcji ratowniczej
  • Zmianie uległ także zapis dotyczący zagrożenia terrorystycznego.

UNIQA Polska wprowadziła zmiany do ubezpieczenia turystycznego Radość Odkrywania. To szereg ulepszeń, które mają jeszcze bardziej uatrakcyjnić produkt dla podróżujących za granicę. Jedną ze zmian jest zwiększenie do 1,5 mln zł maksymalnej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

W sezonie zimowym 2018/2019 wyjazd turystyczny zadeklarowała ponad jedna czwarta Polaków w wieku od 15 r.ż. (28 proc.) - wynika z raportu Kantar Public dla Polskiej Organizacji Turystycznej*. W tej grupie 7 proc. zamierza wyjechać za granicę, kolejne 7 proc. planuje wyjazd zarówno w kraju, jak i poza nasze granice. Dla osób planujących wyjazd za granicę ważnym punktem powinien być wybór odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego i to bez względu na to, czy planują uprawianie zimowych sportów, czy nie. Należy wybrać taki produkt, który zapewni pełną ochronę w przypadku wystąpienia nagłych i niepożądanych sytuacji.

- Stale poprawiamy nasze ubezpieczenia tak, by odpowiadały na rosnące oczekiwania klientów i podążały za trendami rynkowymi. Taki był cel zmian w ubezpieczeniu Radość Odkrywania  – mówi Katarzyna Ruman, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktów UNIQA.

Co zmieniliśmy w ubezpieczeniu turystycznym? Przede wszystkim podnieśliśmy sumy ubezpieczenia.

- Klienci najczęściej wybierają sumę ubezpieczenia zwrotu kosztów leczenia na poziomie 200 tys. zł. I zwykle jest to wystarczająca kwota. Wśród naszych klientów są jednak i tacy, którzy chcą ubezpieczyć się na wyższe kwoty. Zwiększamy sumę ubezpieczenia z dotychczasowych maksymalnie 500 tys. zł do aż 1,5 mln zł – mówi Katarzyna Ruman.

Klient może także wybrać sumę ubezpieczenia na poziomie 750 tys. zł lub 1 mln zł. I to zarówno bezpośrednio u agenta, jak i kupując ubezpieczenie online przez stronę www.uniqa.pl. Na tym jednak nie koniec zmian w produkcie. Przedłużyliśmy ochronę w sytuacjach nagłych – z 24 do 72 godzin.

- To prawdopodobnie najdłuższa na rynku ochrona w sytuacjach nagłych. Bardzo przydatna, jeśli ostatniego dnia podróży okaże się, że np. samolot powrotny nie odleci ze względu na awarię i klient będzie zmuszony czekać na inną opcję powrotu – mówi Katarzyna Ruman.

W klauzuli terrorystycznej nie wymieniamy konkretnych państw wyłączonych z ochrony. Wskazujemy jednak na ostrzeżenia publikowane na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To oznacza, że lista krajów wyłączonych z ochrony jest dynamiczna i jednocześnie dostosowana do realiów geopolitycznych, co jest bardziej korzystne dla klienta i jednocześnie przejrzyste.

Poza tym w przypadku państw bez zagrożenia terrorystycznego ochrona nie wygasa już po 7 dniach od zamachu, jeśli do niego dojdzie. Dotychczas, nawet jeśli klient przebywał w kraju bez zagrożenia terrorystycznego, a doszło tam do zamachu, zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) zobowiązany był opuścić dany kraj w ciągu 7 dni – po tym czasie ochrona wygasała. Obecnie nie ma już takich restrykcji.

Znieśliśmy także limit 600 zł na wizytę lekarską w związku z pogorszeniem stanu zdrowia kobiet w ciąży. Pokrywamy te koszty do wysokości sumy ubezpieczenia. Zwiększyliśmy także koszty akcji ratowniczej. Dotychczas zależnie od wariantu wynosiły 6 tys.,  8 tys. lub  12 tys. euro. Po zmianie będzie to odpowiednio 7 tys., 10 tys. i 15 tys. euro, co jest jednym z najwyższych limitów na rynku.

 - Wprowadzamy taką zmianę, aby jeszcze lepiej zabezpieczyć klienta, który np. zabłądzi w górach i trzeba będzie wysłać po niego helikopter – mówi szefowa Departamentu Rozwoju Produktów.

W nowej odsłonie produktu chronimy klienta także w sytuacji, w której podczas wypoczynku, będąc pod wpływem alkoholu, wyrządził komuś szkodę. Ochroną objęliśmy również każdy rodzaj śmierci z wyjątkiem samobójstwa i działania pod wpływem środków odurzających. Oznacza to, że organizujemy i opłacamy transport zwłok, jeśli zgon nastąpi z przyczyn naturalnych. Jest to odzwierciedlenie rynkowego trendu, zgodnie z którym część towarzystw świadczy pomoc również w przypadku tzw. śmierci zwykłej – nie tylko związanej z nieszczęśliwym wypadkiem czy nagłym zachorowaniem.

* Badanie CATI zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15+, w dniach 11-12 grudnia 2018 r.; Kantar Polska dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Liczba planujących wyjazd w całej próbie, to 273 osoby

 

UNIQA Polska

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się z 200 placówek, jak też w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W 2016, 2017 i 2018 roku UNIQA uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl. Pod koniec 2017 roku ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie, które dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

 

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej.  Około 20 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje prawie 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii z ok. 21-proc. udziałem w rynku. W 2017 roku Grupa UNIQA zebrała 5,3 mld euro składki. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

KONTAKT DLA MEDIÓW