Biuro prasowe - informacje dla mediów

Wyniki finansowe i informacje biznesowe

UNIQA Polska: wynik techniczny wciąż w górę


  • Prawie 1 mld zł składki zebrały spółki UNIQA Polska po 9 miesiącach 2018 roku
  • Obie spółki zanotowały lepszy wynik finansowy niż przed rokiem
  • Towarzystwo majątkowe wielokrotnie poprawiło również wynik techniczny.

Zarówno spółka majątkowa, jak i życiowa poprawiły zysk liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości. Spółka majątkowa UNIQA Polska zwiększyła wynik finansowy netto o ponad jedną trzecią, do 34,1 mln zł. Jeszcze wyższą dynamikę wzrostu zanotowała w odniesieniu do wyniku technicznego. Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych wzrosła o 8 proc. i wyniosła 897,6 mln zł. Z kolei towarzystwo życiowe poprawiło zysk netto o 38 proc. i wyniósł on 3,5 mln zł. Poprawa wyniku nastąpiła mimo 7-krotnego spadku przypisu, do 89,7 mln zł. Jest to efektem planowego zaprzestania sprzedaży ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową. 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku towarzystwo majątkowe zwiększyło sprzedaż zarówno w ubezpieczeniach komunikacyjnych, jak i majątkowych. Wzrost przypisu widoczny był praktycznie we wszystkich istotnych liniach biznesowych.

Przypis z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 6,9 proc., a głównym czynnikiem wpływającym na ten wzrost było ubezpieczenie OC, w którym składka zwiększyła się o 10,6 proc. W przypadku ubezpieczenia autocasco przypis zmniejszył się o 1 proc.

Jeżeli chodzi o linie majątkowe i osobowe, to przypis skoczył o 8,8 proc., wzrost dotyczył głównie:

  • ubezpieczeń wypadkowych oraz assistance,
  • ubezpieczeń technicznych,
  • produktów majątkowych związanych z sektorem mieszkalnictwa,
  • gwarancji finansowych,
  • produktu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

- Podpisaliśmy kilka dużych umów ubezpieczeń technicznych w segmencie korporacyjnym. Dynamicznie nadal rozwijamy się w produktach majątkowych dla sektora mieszkalnictwa. Rośniemy w gwarancjach ubezpieczeniowych oraz ubezpieczeniu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wzrost sprzedaży i rentowności odnotowujemy także w ubezpieczeniach flot – mówi Adam Łoziak, wiceprezes ds. sprzedaży UNIQA Polska.

Łączna składka przypisana brutto spółki majątkowej wyniosła 897,6 mln zł za trzy kwartały 2018 roku i była o 7,8 proc. wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (832,4 mln zł). Szkodowość brutto wyniosła w tym okresie 64 proc. i była niższa od zanotowanej w analogicznym okresie 2017 roku (65,3 proc.). Głównym czynnikiem wpływającym na tę zmianę są poprawiające się wyniki szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych.

Dynamiczny wzrost sprzedaży w dochodowych ubezpieczeniach majątkowych oraz poprawiająca się rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych pozwoliły na uzyskanie zysku technicznego w kwocie 27,5 mln zł. Dla porównania zysk techniczny za analogiczny okres roku ubiegłego wyniósł zaledwie 0,5 mln zł.

Zysk brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości za trzy kwartały wyniósł 43 mln zł i był lepszy od wyniku uzyskanego rok wcześniej o 36,1 proc.  (31,6 mln zł). Zysk po opodatkowaniu to 34,1 mln zł, wobec 25,0 mln zł osiągniętych rok wcześniej (wzrost o 36,4 proc.).

W ciągu dziewięciu miesięcy 2018 roku wypłaciliśmy klientom 522 mln zł w formie odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń majątkowych.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Życiowe towarzystwo UNIQA koncentrowało się na sprzedaży rentownych produktów ze składką regularną. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-wrzesień 2018 roku wyniosła 89,7 mln zł, wobec 639,6 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Spadek sprzedaży wynika z planowanego wycofania ze sprzedaży produktów ze składką jednorazową.

- Obecny rok jest kolejnym, w którym rośniemy w indywidualnych ubezpieczeniach na życie ze składką regularną, w tym przede wszystkim w naszym flagowym produkcie Pakiet Bezpieczeństwa. Wskaźnik wzrostu sprzedaży za 2017 rok wyniósł w tej grupie 15,7 proc. Do tego rozszerzamy ofertę ubezpieczeń ochronnych. W sierpniu wprowadziliśmy nowe indywidualne ubezpieczenie Beztroskie Dziecko – mówi Jarosław Matusiewicz, prezes UNIQA Polska.

Nowe ubezpieczenie na życie to uzupełnienie NNW szkolnego i równocześnie połączenie ochrony zdrowia dziecka przed skutkami chorób i wypadków oraz całej gamy usług dodatkowych. Beztroskie Dziecko zostało już w listopadzie wyróżnione tytułem Rodzinnej Marki Roku. Produkt uznano za praktyczne i godne polecenia rozwiązanie dla nowoczesnej rodziny, szukającej najlepszych, sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań. Co ważne podkreślenia, niezależnie od liczby ubezpieczonych dzieci rodzic zapłaci składkę maksymalnie za dwoje z nich. 

Od początku 2018 roku wzrost sprzedaży (o 16,6 proc., do 14,3 mln zł.) odnotowują indywidualne produkty na życie. Niższy przypis spółka życiowa odnotowała w grupowych ubezpieczeniach pracowniczych (spadek o 8,5 proc., do 49,7 mln zł). Jest to efekt m.in. restrukturyzacji portfela.

Wzrósł z kolei wynik finansowy brutto spółki i wyniósł 4,5 mln zł wobec 4,1 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku, a wynik po opodatkowaniu 3,5 mln zł wobec 2,6 mln za okres styczeń-wrzesień 2017 roku.

- Lepszy wynik finansowy to rezultat poprawy szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych, ścisłej kontroli poziomu ponoszonych kosztów oraz optymalizacji procesów biznesowych – mówi Jarosław Matusiewicz.

Wypłacalność II

Obie spółki UNIQA w Polsce mogą pochwalić się wysokim współczynnikiem wypłacalności SCR na koniec września 2018 roku. W przypadku spółki majątkowej UNIQA Polska wynosił 158,0 proc. (153,7 proc. na koniec czerwca 2018 roku). Dla życiowego biznesu ukształtował się na poziomie 276,1 proc., wobec 275,8 proc. na koniec czerwca 2018 roku.

Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka - 150 proc. dla spółki majątkowej i 175 proc. dla biznesu życiowego.

 

UNIQA Polska

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo UNIQA jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się z 200 placówek, jak też w multiagencjach, oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W 2016, 2017 i 2018 roku UNIQA uzyskała tytuł Instytucji Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl. Pod koniec 2017 roku ubezpieczenie mienia za składką płatną miesięcznie, które dedykowane jest lokatorom spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, po raz trzeci uzyskało certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

 

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej.  Około 20 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje prawie 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii, posiadającą ok. 21-proc. udział w rynku. W 2017 roku Grupa UNIQA zebrała 5,3 mld euro składki. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

KONTAKT DLA MEDIÓW