Biuro prasowe - informacje dla mediów

Wyniki finansowe i informacje biznesowe

UNIQA Polska: wzrost w ubezpieczeniach majątkowych


  • Prawie 870 mln zł składki przypisanej zebrała UNIQA w Polsce po trzech kwartałach 2015 r.
  • Zysk brutto liczony wg MSR wyniósł 50 mln zł i był aż o 53 proc. wyższy niż przed rokiem
  • Spółki UNIQA w Polsce rosną w segmencie ubezpieczeń majątkowych oraz życiowych ze składką regularną

 

 

 

UNIQA Polska zebrała w ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. prawie 870 mln zł składki przypisanej (I-IX 2014: 992,2 mln zł). To o 12 proc. mniej niż przed rokiem. Spadek nie dotyczy jednak wszystkich linii biznesowych. UNIQA z sukcesem rozwija sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych, dla sektora mieszkalnictwa, a także życiowych ze składką regularną (zarówno indywidualnych, jak i grupowych). Strategia rozwoju rentownych linii biznesowych w połączeniu ze zmianą struktury portfela (zmniejszenie udziału ubezpieczeń komunikacyjnych) oraz aktywnym zarządzaniem kosztami i dostosowywaniem ich poziomu do sprzedaży pozytywnie przekłada się na wynik finansowy. Zysk brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 50 mln zł (I-IX 2014: 32,7 mln zł) i był o 53 proc. wyższy niż przed rokiem.

- Ostatnie miesiąca to bardzo intensywny czas dla UNIQA. Przechodzimy prawdziwą rewolucję. Zmieniamy procesy, strukturę sprzedaży i wprowadzamy innowacyjne rozwiązania – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce.

W ostatnim czasie UNIQA wprowadziła nowy system obsługi zapytań ubezpieczeniowych, rozpoczęła proces elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz czyszczenia portfela produktów z produktów nierentownych i koncentracji na produktach wystandaryzowanych, dostosowanych do potrzeb klienta.

- Przebudowaliśmy sieć sprzedaży tak by jej struktura była bardziej przejrzysta. Odciążyliśmy nasze oddziały od wszystkich administracyjnych czynności, by mogły skoncentrować się wyłącznie na sprzedaży. Zakończyliśmy projekt rozwoju Portalu Obsługi Sprzedaży – POS 2.0. Przekształciliśmy system kalkulujący składki w nowoczesny portal codziennej pracy pośrednika. Rewolucyjnym rozwiązaniem na rynku jest również wdrożenie polisy elektronicznej, która łączy tradycyjną sprzedaż agencyjną z directem. I tym samym oszczędza czas agenta i klienta – tłumaczy Andrzej Jarczyk.

Jak dodaje, UNIQA od kilku miesięcy intensywnie pracuje też nad dostosowaniem wszystkich produktów i systemów do zmian ustawowych, które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 r., a wynikają z nowelizacji ustawy ubezpieczeniowej.

 

UNIQA TU

UNIQA Towarzystwu Ubezpieczeń udało się powiększyć przypis z ubezpieczeń majątkowych o 2 proc. w ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. Stało się tak głównie dzięki pozyskaniu nowych klientów w obszarze ubezpieczeń korporacyjnych, a także dzięki wzrostowi w ubezpieczeniach dla sektora mieszkalnictwa.

- Od początku podkreślamy, że nie uczestniczymy w wojnie cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Co więcej systematycznie podnosimy ceny tych ubezpieczeń. Tym bardziej cieszą decyzje innych graczy na rynku, którzy w ostatnich tygodniach także zdecydowali się na wzrosty cen ubezpieczeń komunikacyjnych – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce. - Walczymy o sprzedaż w liniach rentownych, takich jak ubezpieczenia korporacyjne czy dla sektora mieszkalnictwa. W efekcie notujemy głębsze od konkurencji spadki sprzedaży w komunikacji, ale za to rośniemy na kurczącym się rynku majątkowym – dodaje.

UNIQA stara się utrzymywać ceny ubezpieczeń komunikacyjnych na poziomie zapewniającym pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego – w efekcie składka przypisana z tej linii biznesu spadła po 9 miesiącach o 14,5 proc. Systematycznie maleje również – zgodnie z przyjętą strategią - udział ubezpieczeń komunikacyjnych w składce przypisanej. Po 3 kwartałach 2015 r. wyniósł już tylko 43,9 proc., wobec 47,4 proc. rok wcześniej.

Łącznie składka przypisana brutto spółki majątkowej za 3 kwartały 2015 r. wyniosła 756,6 mln zł (I-IX 2014: 818,1 mln zł) i była niższa o 7,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. Spadek ten wynika przede wszystkim ze zmniejszenia sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych.

Spadająca sprzedaż powoduje, że spółka dużo uwagi poświęca kosztom prowadzonej działalności. Koszty akwizycji i administracji były w pierwszych 9 miesiącach tego roku niższe o 24,8 mln zł, co oznacza spadek o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Ścisła kontrola kosztów w połączeniu z lepszą struktura portfela ubezpieczeń sprawiła, że UNIQA TU zamknęła trzy kwartały 2015 r. zyskiem brutto liczonym wg MSR na poziomie 45,6 mln zł w porównaniu z 29,3 mln zł osiągniętymi rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 55,6 proc.

- Szczególnie cieszy nas poprawa wyniku technicznego po trzech kwartałach tego roku w stosunku do trzech kwartałów 2014 r. – podkreśla prezes UNIQA Polska.

 

UNIQA TU na Życie

UNIQA TU na Życie w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką regularną przy jednoczesnej redukcji poziomu składki z produktów ze składką jednorazową. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. wyniosła 113,1 mln zł (I-IX 2014: 174,1 mln zł).

Wzrost przypisu składki regularnej w analizowanym okresie wyniósł 4,9 proc., co oznacza przypis w kwocie 82,6 mln zł (I-IX 2014: 78,7 mln zł). Największe tempo wzrostu - 63,5 proc. można było zaobserwować w przypadku indywidualnych ubezpieczeń na życie, ale także ubezpieczeń grupowych - 6,2 proc. i ubezpieczeń typu unit-linked - 2,2 proc.

- Stawiamy na rozwój typowo ochronnych prostych produktów życiowych. W pierwszych miesiącach nowego roku zaoferujemy nowe innowacyjne ubezpieczenia indywidualne oraz skierowane do małych firm – mówi Andrzej Jarczyk.

Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 30,6 mln zł przypisu w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. (I-IX 2014: 95,4 mln zł). Zmniejszenie składki jednorazowej dla UNIQA TU na Życie wynika głównie z zaprzestania sprzedaży produktów typu „polisolokata” oraz niższej w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku sprzedaży produktów typu unit-linked ze składką jednorazową.

Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 4,4 mln zł (liczony wg MSSR), wobec 3,4 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na dzień 30 września 2015 r. zarówno UNIQA TU, jak i UNIQA TU na Życie spełniały wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności.

UNIQA Polska

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU S.A. oraz UNIQA TU na Życie S.A., oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Obecnie UNIQA TU S.A. zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3000 agentów UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się ze 130 placówek, jak też w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. UNIQA jest laureatem konkursu Solidny Pracodawca 2014. W 2014 r. otrzymała również nagrody: Laur Konsumenta – Odkrycie R. 2014” za ubezpieczenie domów i mieszkań Twój DOM Plus, „Modernizacja R. 2013” w kategorii „Obiekty biurowe”, Polską Nagrodę Innowacyjności Forum Przedsiębiorczości „Najwyższa Jakość Quality International” oraz Certyfikat „Innowacyjna Firma” za Portal Obsługi Sprzedaży POS, a także Certyfikat „Dobra Polisa” dla ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG. Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 10 mln klientów w 19 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, gwarantujące bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. UNIQA jest obecna w 15 krajach Europy: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Ukrainie i Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i Liechtensteinie.

KONTAKT DLA MEDIÓW