Biuro prasowe - informacje dla mediów

Wyniki finansowe i informacje biznesowe

Zysk spółek UNIQA w Polsce wzrósł o jedną czwartą


  • Zysk brutto spółek UNIQA w Polsce był o 25 proc. wyższy i wyniósł 25,4 mln zł
  • Wynik finansowy spółki majątkowej wzrósł o 36 proc., do 23,8 mln zł
  • Wzrosła składka w ubezpieczeniach majątkowych oraz życiowych ze składką regularną, spadła z kolei w ubezpieczeniach komunikacyjnych
  • UNIQA Polska wciąż koncentruje się na utrzymaniu wzrostu w liniach produktowych gwarantujących rentowność

 

W pierwszym półroczu 2015 r. UNIQA w Polsce poprawiła wynik finansowy. Zysk brutto spółek wyniósł 25,4 mln zł (I-VI 2014: 20,4 mln zł). Z kolei wynik netto sięgnął 19,7 mln zł (I-VI 2014: 15,8 mln zł). Łączna wartość składki przypisanej brutto wyniosła 629,3 mln zł (spadek o 9 proc., I-VI 2014: 689,5 mln zł).

UNIQA TU

Składka przypisana brutto spółki majątkowej UNIQA wyniosła 546,5 mln zł za I półrocze 2015 r. Była niższa o 4,3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. (I-VI 2014: 570,9 mln zł). Spadek ten wynika przede wszystkim ze zmniejszenia sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, gdzie w dalszym ciągu widoczna jest silna konkurencja cenowa.

- UNIQA stara się utrzymywać ceny ubezpieczeń komunikacyjnym na poziomie zapewniającym pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego – zapewnia Andrzej Jarczyk, prezes UNIQA w Polsce. – Dane rynkowe PIU pokazują, że obniżanie średniej rynkowej składki w ubezpieczeniach OC i AC wyhamowuje. Pozwala to mieć nadzieję, że na rynku pojawiły się sygnały, że wojna cenowa być może zbliża się do końca. Jednakże spadki w średniej składce za pierwsze półrocze 2015 roku, z pewnością nie zostaną zasypane w drugiej połowie roku. Nie ma co też liczyć na pozytywny wynik techniczny z ubezpieczeń komunikacyjnych – dodaje.

Składka przypisana UNIQA z ubezpieczeń komunikacyjnych skurczyła się o 15,5 proc. Udział ubezpieczeń komunikacyjnych w składce przypisanej systematycznie maleje – na koniec czerwca 2015 r. wyniósł już tylko 41 proc., wobec 46,5 proc. rok wcześniej.

Znacznie lepsze wyniki sprzedaży UNIQA osiągnęła w sektorze ubezpieczeń majątkowych, w których pomimo również silnej presji na ceny, uzyskała 5,5-proc. wzrost składki. Było to możliwe głównie dzięki pozyskaniu nowych klientów korporacyjnych, a także dzięki wzrostowi w ubezpieczeniach dla sektora mieszkalnictwa.

- Od kilku lat rozwijamy sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych. W pierwszym półroczu zanotowaliśmy wzrost przypisu o 8,2 proc. Tylko biorąc pod uwagę współpracę z brokerami zwiększyliśmy przypis w ubezpieczeniach korporacyjnych o 40,1 proc. Stale pozyskujemy też nowych klientów mówi Andrzej Jarczyk. - W kwietniu UNIQA została liderem konsorcjum, które ubezpiecza budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów. To już kolejny, po ubezpieczeniu budowy bloku w Jaworznie, duży nasz sukces. A także największy kontrakt ubezpieczeniowy w sektorze energetycznym podpisany w tym roku. Bardzo cieszymy się z tego sukcesu – dodaje prezes.

Do grona klientów UNIQA dołączyły także kolejne firmy kolejowe - Koleje Mazowieckie, PKP Intercity (w tym ubezpieczenie casco składów Pendolino) oraz MPK Kraków.

Niższy poziom sprzedaży UNIQA powoduje, że dużo uwagi poświęca kosztom prowadzonej działalności. Koszty akwizycji i administracji były niższe o 7,2 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

- Ścisła kontrola kosztów w połączeniu z lepszą strukturą portfela spowodowały, że mimo spadku sprzedaży, poprawiliśmy wynik finansowy. Zysk brutto wyniósł 23,8 mln zł i był o ponad jedną trzecią wyższy niż przed rokiem – mówi Andrzej Jarczyk.

Dla porównania, w pierwszym półroczu 2014 r. zysk brutto UNIQA TU wyniósł 17,5 mln zł. Po sześciu miesiącach 2015 r. jest wyższy o 36,2 proc. Na 30 czerwca 2015 r. UNIQA TU spełniała wszystkie ustawowe wymogi bezpieczeństwa.

UNIQA TU na Życie

UNIQA TU na Życie w I półroczu 2015 r. dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką regularną przy jednoczesnej redukcji poziomu składki z produktów ze składką jednorazową. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. wyniosła 82,8 mln zł, wobec 118,5 mln zł rok wcześniej (spadek o 30 proc.). Równocześnie przypis z ubezpieczeń ze składką regularną wzrósł o 12,4 proc., do 56,8 mln zł (I-VI 2014: 50,5 mln zł).

- Wzrost przypisu składki w produktach życiowych ze składką regularną w UNIQA jest znacznie wyższy niż średni na rynku. Według danych po pierwszym kwartale, rynek wzrósł zaledwie o 2,9 proc. – mówi prezes UNIQA w Polsce.

Najwyższe tempo wzrostu wynoszące 79 proc. UNIQA zanotowała w indywidualnych ubezpieczeniach na życie. Dynamiczny rozwój sprzedaży widoczny był również w pozostałych liniach produktowych, w tym wzrost sprzedaży ubezpieczeń typu unit-linked wyniósł 13,9 proc., produktów powiązanych we współpracy z instytucjami finansowymi 13,1 proc., a ubezpieczeń grupowych – o 7,9 proc.

- W maju wprowadziliśmy na rynek innowacyjny pakiet ubezpieczeń "Twoje życie, Twój dom". To jedyna taka propozycja dla firm, czyli połączenie pracowniczego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniem mieszkania lub domu – mówi Andrzej Jarczyk.

Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 26,0 mln zł przypisu w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. (I-VI 2014: 68,0 mln zł). Zmniejszenie składki jednorazowej wynika głównie z zaprzestania sprzedaży produktów typu polisolokata oraz niższej w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego sprzedaży produktów typu unit-linked ze składką jednorazową.

Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie za I półrocze 2015 r. wyniósł 1,6 mln zł, wobec 2,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na pogorszenie wyniku wpływ miało kilka dużych szkód oraz spadające stopy procentowe.

Na 30 czerwca 2015 r. UNIQA TU na Życie spełniała wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności.

 

UNIQA Polska

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 6. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2014 r. wyniosła 1,1 mld zł. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3000 agentów UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się ze 130 placówek, jak też w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. UNIQA jest laureatem konkursu Solidny Pracodawca 2014. W 2014 r. otrzymała również nagrody: Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2014” za ubezpieczenie domów i mieszkań Twój DOM Plus, „Modernizacja Roku 2013” w kategorii „Obiekty biurowe”, Polską Nagrodę Innowacyjności Forum Przedsiębiorczości „Najwyższa Jakość Quality International” oraz Certyfikat „Innowacyjna Firma” za Portal Obsługi Sprzedaży POS, a także Certyfikat „Dobra Polisa” dla ubezpieczenia mieszkania ze składką płatną miesięcznie. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG. Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 10 mln klientów w 19 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, gwarantujące bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. UNIQA jest obecna w 15 krajach Europy: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Ukrainie i Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i Liechtensteinie.

KONTAKT DLA MEDIÓW