Biuro prasowe - informacje dla mediów

Wyniki finansowe i informacje biznesowe

Wzrost zysku netto UNIQA w majątku o prawie 40 proc.


  • Składka przypisana brutto Grupy UNIQA w Polsce wzrosła do 1,16 mld zł
  • Wynik finansowy brutto UNIQA TU poprawił się o ponad 30 proc.
  • Przypis z ubezpieczeń na życie ze składką regularną zwiększył się o 14 proc.

Grupa UNIQA w Polsce zebrała 1,16 mld zł składki przypisanej brutto po III kwartałach 2013 r. (I-IX/2012: 1,1 mld zł).Oznacza to ponad 4-proc. wzrost w stosunku do roku ubiegłego. Majątkowa spółka UNIQA zebrała składkę przypisaną w wysokości 856,98 mln zł, a kolejne 298,34 mln zł pochodzi ze spółki życiowej.

UNIQA TU SA

Zysk brutto UNIQA TU wyniósł 17,8 mln zł po dziewięciu miesiącach 2013 r., co oznacza około 30–proc. poprawę w porównaniu z rokiem ubiegłym (I-IX/2012: 13,9 mln zł). Wynik finansowy netto wzrósł o niemal 40 proc., do 12,6 mln zł (I-IX/2012: 9,1 mln zł). Utrzymana została tendencja wzrostowa z poprzednich kwartałów.

- Znacząco poprawiliśmy wynik finansowy brutto w spółce majątkowej, który w 2013 r. jest o 3,8 mln zł lepszy od ubiegłorocznego. Obserwujemy 110-proc. dynamikę sprzedaży w ubezpieczeniach majątkowych i 104-proc. w wypadkowych, w których rynek odnotowuje spadek - mówi Andrzej Jarczyk, prezes grupy UNIQA w Polsce.

Pomimo bardzo silnej konkurencji cenowej w sektorze korporacyjnym, UNIQA stale zwiększa udział tego typu ubezpieczeń w portfelu, jednocześnie przykładając dużą wagę do wyceny ryzyka.

- Duży wpływ na bardzo dobre rezultaty w tym segmencie ma współpraca ze środowiskiem brokerskim. Dynamika sprzedaży w ubezpieczeniach korporacyjnych w kanale brokerskim osiągnęła poziom 146 proc. - dodaje Andrzej Jarczyk.

Głównym źródłem poprawy wyników finansowych spółki w dalszym ciągu jest stabilny wzrost najbardziej rentownych linii produktowych, obejmujących przede wszystkim ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Łącznie po trzech kwartałach UNIQA TU zebrała składkę przypisaną brutto na poziomie 857 mln zł (I-IX/2012: 860 mln zł), co oznacza niewielki spadek o 0,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spadek, podobnie jak w przypadku całego rynku, wiąże się ze zmniejszającą się sprzedażą ubezpieczeń komunikacyjnych.

Wskaźnik szkodowości brutto UNIQA TU wyniósł 63,6 proc. i był znacznie niższy niż rok wcześniej, kiedy to osiągnął poziom 71,9 proc. Poprawa ta wynika ze zmieniającej się struktury portfela majątkowego, optymalizacji procesu oceny ryzyka (underwritingu) oraz relatywnie dobrych warunków pogodowych.

UNIQA TU na Życie SA

Łączny wzrost sprzedaży produktów ze składką regularną i jednorazową w UNIQA TU na Życie wyniósł 20,6 proc. po trzech kwartałach 2013 roku, a wartość składki przypisanej ukształtowała się na poziomie 298,3 mln zł (I-IX/2012: 247,4 mln zł).

- Zwiększyliśmy sprzedaż wszystkich produktów, wyprzedzając pod tym względem konkurentów. Dane za I półrocze i nasze obserwacje z ostatnich miesięcy wskazują na to, że rynek ubezpieczeń ze składką regularną nie zanotował wzrostu, a rynek składki jednorazowej skurczył się, podczas gdy my możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. To cieszy podwójnie – mówi Andrzej Jarczyk, szef grupy UNIQA w Polsce.

Przypis z ubezpieczeń ze składką regularną wzrósł we wszystkich liniach produktowych w sumie o 14 proc. i wyniósł 69,3 mln zł (I-IX/2012: 60,8 mln zł). Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 229,1 mln zł przypisu (I-IX/2012: 186,6 mln zł), co stanowi wzrost na poziomie prawie 23 proc.

Równolegle spółka realizowała plan stopniowej redukcji portfela tzw. polisolokat. Ponadto, można zaobserwować trend wzrostowy w ubezpieczeniach indywidualnych, grupowych oraz sprzedawanych jako uzupełnienie oferty leasingodawców. Wzrost sprzedaży wynika z rozszerzenia oferty o ubezpieczenia, które mają szerszy zakres ochrony i występują w wariantach.

Dynamiczny rozwój sprzedaży oraz ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów przyczyniły się do osiągnięcia planowanego wyniku finansowego. Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie za okres styczeń-wrzesień 2013 roku wyniósł 1,9 mln zł (I-IX/2012: 3,9 mln zł), a wynik finansowy netto - 1,5 mln zł (I-IX/2012: 3,2 mln zł).

 Podstawowe wyniki finansowe spółek UNIQA w Polsce*

 

Nazwa towarzystwa

I-III kw. 2013

I-III kw. 2012

UNIQA TU

Dane

w tys. zł

Dane

w tys. zł

 

 

Składki przypisane brutto

856 982

860 722

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

436 372

446 986

Koszty działalności ubezpieczeniowej

171 600

164 431

Wynik finansowy brutto

17 781

13 940

Wynik finansowy netto

12 564

9 171

Nazwa towarzystwa

I-III kw. 2013

I-III kw. 2012

UNIQA TU na Życie

Dane

w tys. zł

Dane

w tys. zł

 

 

Składki przypisane brutto

298 342

247 423

Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto

139 195

198 191

Koszty działalności ubezpieczeniowej

36 841

27 752

Wynik finansowy brutto

1 887

3 942

Wynik finansowy netto

1 508

3 186

                                                               

*Pełna tabela danych z wynikami spółek UNIQA dostępna jest w biurze prasowym na www.media.uniqa.pl.

UNIQA Polska

Grupę UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2012 wyniosła ponad 1,15 mld zł. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3 000 agentów, UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, liczącej około 130 placówek, jak i w multiagencjach oraz u brokerów idealerów samochodowych. Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA jest laureatem konkursu Gazety Bankowej w kategorii „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2011”. UNIQA TU SA została uhonorowana przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market statuetkami „Najlepszy Partner w Biznesie” oraz „Srebrny Parasol”.Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do wiodących grup ubezpieczeniowych na swoich podstawowych rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 9 mln klientów w 19 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, gwarantujące bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. UNIQA jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Ukrainie i Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i Liechtensteinie.

 

 

KONTAKT DLA MEDIÓW