UNIQA: dalszy wzrost przypisu składki i poprawa wyniku


• Wzrost składki przypisanej brutto do prawie 4 mld euro w koncernie UNIQA po trzech kwartałach 2013 r.

• Ponad 1 mld euro składki wygenerowanej przez spółki z Europy Środkowo-Wschodniej

• Ok. 300 mln zł to szacowany zysk brutto Grupy — po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych - za cały 2013 r.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 roku nastąpiła poprawa zysku brutto UNIQA Insurance Group AG. Zwiększył się o 74,7% i wyniósł 266,3 mln euro. Wynik ten uwzględnia zysk wysokości 51,6 mln euro uzyskany ze sprzedaży udziałów w hotelach. Zysk netto wzrósł o 61,9% (213,1 mln euro). Wynik skonsolidowany (po opodatkowaniu i uwzględnieniu udziałów mniejszości) wzrósł natomiast o 124,4%, do kwoty 209,7 mln euro.

- Intensywny wzrost i znacząca poprawa wyników są efektem systematycznej realizacji naszej długofalowej strategii rozwoju UNIQA 2.0. Poprawa nastąpiła nie tylko w odniesieniu do podstawowej działalności ubezpieczeniowej – mówi Andreas Brandstetter, prezes UNIQA Insurance Group AG. – W październiku, dzięki ponownemu wprowadzeniu akcji do obrotu giełdowego (Re-IPO), osiągnęliśmy kolejny cel pośredni – podwyższyliśmy kapitał własny, osiągnęliśmy elastyczność strategiczną pozwalającą na dalszy rozwój i znacznie zwiększyliśmy udział akcjonariatu rozproszonego. Idziemy w dobrym kierunku i konsekwentnie będziemy realizować naszą strategię – dodaje szef Grupy UNIQA.

Składka przypisana brutto Grupy wzrosła o 7,4 proc., do 3,93 mld euro.

Wyniki UNIQA International

Częścią Grupy jest UNIQA International, który to segment obejmuje działalność m.in. spółek ubezpieczeniowych w 18 krajach, w tym w Polsce. W tym segmencie nastąpił wzrost składki przypisanej o 17,3%, do kwoty 1,6 mld euro. Z czego ponad 1 mld euro to składka wygenerowana przez spółki z Europy Środkowo-Wschodniej (wzrost o 10,8%), a 547,4 mln euro przez spółki z Europy Zachodniej (wzrost o 32,1%). Zysk brutto wzrósł o 1,4%, do kwoty 19,1 mln euro.

Perspektywa

Spodziewany zysk brutto Grupy UNIQA za cały rok 2013 powinien wynieść ok. 300 mln euro, po wyłączeniu skutków zdarzeń jednorazowych, takich jak zysk ze sprzedaży udziałów w hotelach – wynika z najnowszych szacunków. Pod warunkiem, iż w kolejnych tygodniach bieżącego roku nie dojdzie do istotnego pogorszenia sytuacji na rynkach kapitałowych, czy powstania nadzwyczajnych szkód obciążających wynik.

UNIQA 2.0

W maju 2011 roku UNIQA przedstawiła długoterminową strategię rozwoju – UNIQA 2.0. Grupa postawiła sobie za cel zwiększenie liczby klientów do 15 mln do roku 2020 oraz poprawę zysku brutto o ok. 350 mln euro do roku 2015. Obecnie UNIQA koncentruje się na podstawowej działalności ubezpieczeniowej na rynkach głównych w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. Model biznesowy nastawiony jest na rentowny wzrost oraz na tworzenie długotrwałej wartości dodanej na tych rynkach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNIQA Polska

Grupę UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU SA oraz UNIQA TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.Obecnie UNIQA TU SA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej brutto, która w 2012 wyniosła ponad 1,15 mld zł. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3 000 agentów, UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, liczącej około 130 placówek, jak i w multiagencjach oraz u dealerów samochodowych. Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA jest laureatem konkursu Gazety Bankowej w kategorii „Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa 2011”. UNIQA TU SA została uhonorowana przez miesięcznik ekonomiczny Home & Market statuetkami „Najlepszy Partner w Biznesie” oraz „Srebrny Parasol”.Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do wiodących grup ubezpieczeniowych na swoich podstawowych rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 22 000 pracowników i współpracowników obsługuje 9 mln klientów w 19 krajach. UNIQA i Raiffeisen Insurance to dwie silne marki, które dają bardzo dobrą podstawę do dalszego rozwoju. UNIQA jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Kosowie, Chorwacji, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, Ukrainie i Węgrzech. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i Liechtensteinie.

KONTAKT DLA MEDIÓW