UNIQA odnotowuje ponad 11% wzrost w majątku. Podsumowanie wyników po 9 miesiącach 2012 r.


 • 11,6% wzrostu składki w spółce majątkowej, przypis na poziomie 861 mln zł
 • 53% wzrostu zysku brutto w spółce majątkowej, na poziomie 14 mln zł
 • 247,4 mln zł z łącznej sprzedaży produktów życiowych
 • 3,7-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego przypis z ubezpieczeń unit-linked ze składką jednorazową, na poziomie 73 mln zł
 • 91% wzrostu zysku brutto w spółce życiowej, na poziomie 3,9 mln zł

UNIQA TU SA

W III kwartale 2012 roku spółka kontynuowała dynamiczny wzrost sprzedaży osiągnięty w roku 2011 oraz w I półroczu 2012 roku. Składka za 9 miesięcy 2012 roku wyniosła 861 mln zł, co oznacza 11,6% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. – Szacujemy, że wartość składek z ubezpieczeń bezpośrednich zebranych na rynku majątkowym spadła w 3. kwartale 2012 r. o 1,4 %, co oznacza, że mijający rok nie był łatwy dla branży. Źródeł stagnacji należy m.in. szukać w kondycji gospodarki i w negatywnych trendach ekonomicznych, takich jak rosnące bezrobocie, spadek sprzedaży nowych samochodów czy spadek liczby nowych inwestycji budowlanych. Zjawiska wpływają na malejącą dynamikę sprzedaży w ubezpieczeniach masowych o nieobowiązkowym charakterze. Mimo to dla UNIQA ostatni kwartał był udany, o czym świadczy 53% wzrost zysku brutto po trzech kwartałach w stosunku do roku poprzedniego - mówi Andrzej Jarczyk, Prezes spółek Grupy UNIQA w Polsce. Osiągnięty wskaźnik wzrostu przypisu był w znacznej mierze wynikiem dynamicznego rozwoju ubezpieczeń majątkowych, w których składka rosła znacznie szybciej niż w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Składka z ubezpieczeń od ognia wzrosła w omawianym okresie o 42%, z ubezpieczeń technicznych o 35%, z ubezpieczeń kradzieżowych o 17%, z ubezpieczeń OC ogólnej o 20%. Dobrze rozwijały się również ubezpieczenia finansowe (gwarancje), z których składka wzrosła o 12% oraz ubezpieczenia assistance (wzrost o 18%). W ubezpieczeniach komunikacyjnych wzrost po 9 miesiącach 2012 roku wyniósł 5%.

Na osiągnięte wyniki sprzedaży pozytywny wpływ miał dynamiczny rozwój segmentu ubezpieczeń korporacyjnych, których udział w portfelu spółka zamierza w najbliższych latach sukcesywnie zwiększać oraz dobre wyniki sektora mieszkalnictwa i spółdzielczości mieszkaniowej, w którym od lat UNIQA jest wiodącym ubezpieczycielem. Według szacunków spółki, osiągnięte wyniki sprzedaży znacznie przewyższają wskaźniki wzrostu uzyskane przez cały rynek ubezpieczeń majątkowych po trzecim kwartale bieżącego roku. Szacuje się, że rynek ubezpieczeń bezpośrednich non-life urósł po 9 miesiącach bieżącego roku zaledwie o 3,6%, a w samym 3.kwartale zanotował 1,4% spadek.

Wskaźnik szkodowości sukcesywnie spada i po 3 kwartałach bieżącego roku - po wyłączeniu jednej wyjątkowo dużej szkody z ubezpieczeń ogniowych - wyniósł 66,6% wobec 68,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Poprawie ulega również wskaźnik kosztów (obejmujący koszty akwizycji i administracji), który obniżył się z 30,1% do 29,6%. W porównaniu z rokiem ubiegłym o prawie 37% wzrosły przychody z działalności lokacyjnej.

Dynamiczny wzrost sprzedaży, któremu towarzyszy poprawa wskaźników rentowności w naturalny sposób przełożył się na poprawę wyniku finansowego. Spółka osiągnęła 14 mln zł zysku przed opodatkowaniem w porównaniu z 9 mln zł uzyskanymi w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wzrósł z 5,5 mln po 9 miesiącach 2011 do 9 mln za 9 miesięcy 2012 roku.

UNIQA TU na Życie SA

UNIQA TU na Życie SA w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku realizowała założony wzrost sprzedaży produktów ze składką regularną przy jednoczesnym zmniejszaniu sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Łączna sprzedaż w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku wyniosła 247,4 mln zł, przy planowej redukcji składki jednorazowej o 81 mln zł. Wskaźnik wzrostu składki regularnej w analizowanym okresie 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku wyniósł 6,0%, co oznacza przypis w kwocie 60,8 mln zł. Wzrosty notują ubezpieczenia grupowe, indywidualne terminowe oraz produkty z grupy unit-linked. Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 186,6 mln zł przypisu w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku. W grupie produktów ze składką jednorazową oprócz planowanego zmniejszenia sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie widoczny jest dynamiczny rozwój ubezpieczeń z grupy unit-linked, z których przypis w okresie styczeń-wrzesień 2012 roku był 3,7-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i osiągnął ponad 73 mln zł. Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie S.A. za okres styczeń-wrzesień 2012 roku wyniósł 3,9 mln złw porównaniu z 2,1 mln zł osiągniętym w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dynamiczny, zgodny z planem rozwój sprzedaży, poprawa szkodowości w ubezpieczeniach grupowych oraz ścisła kontrola ponoszonych kosztów są główną przyczyną poprawy wyniku finansowego.

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Sobczyk

Samodzielny Specjalista ds. PR

tel. (+48) 604 101 309

e-mail: aleksandra.sobczyk@uniqa.pl

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Aleksandra Sobczyk
 • Samodzielny Specjalista ds. Public Relations
 • Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska
 • aleksandra.sobczyk@uniqa.pl
 • 22 50 13 070
 • 604101309