UNIQA Polska pnie się w górę . Podsumowanie wyników po I półroczu 2012 r.


UNIQA TU SA:

  • Wzrost sprzedaży o 15,4% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego
  • 613 mln zł zebranej składki
  • 6,9 mln zł zysku brutto - 23% wzrost

 

UNIQA TU na Życie SA:

  • 174,3 mln zł z łącznej sprzedaży produktów ze składką regularną oraz jednorazową
  • 11,6% wskaźnik wzrostu składki regularnej w porównaniu z I półroczem 2011 r.
  • 3,5-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego przypis z ubezpieczeń unit-linked, na poziomie 49 mln zł
  • 2,5 mln zł zysku brutto - 47% wzrost

 

UNIQA TU SA

Po pierwszym półroczu 2012 r. spółka osiągnęła 6,9 mln zł zysku w porównaniu z 5,6 mln zł uzyskanymi rok wcześniej. Składka przypisana za 6 miesięcy 2012 r. wyniosła 613 mln zł. – Osiągnęliśmy 15,4% wzrost, który jest zdecydowanie lepszy od rynkowego wynoszącego 6,6%. Dynamika sprzedaży utrzymuje się na bardzo dobrym, obiecującym poziomie. Odnotowaliśmy wzrosty w najważniejszych liniach biznesowych - mówi Andrzej Jarczyk, Prezes spółek Grupy UNIQA w Polsce. O uzyskanym w 2012 roku wzroście sprzedaży zadecydował przede wszystkim rozwój ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wzrost o 14% w stosunku do 8,5% wzrostu rynku), ogniowych (wzrost o 40%), technicznych (wzrost o 46%) oraz OC ogólnego (wzrost o 21%). Podobnie jak po pierwszym kwartale tego roku, tak wysokie stopy wzrostu zostały osiągnięte dzięki dobrym wynikom sprzedaży w sektorze ubezpieczeń korporacyjnych, który jest jednym z najbardziej rentownych obszarów działalności UNIQA i którego rozwój należy do najważniejszych celów spółki na rok 2012. Na dobry wynik wpłynął także dynamicznie rosnący 18% przypis w sektorze spółdzielczości mieszkaniowej, w którym UNIQA od lat jest liderem rynku. Równolegle do realizacji celów sprzedażowych, spółka podjęła szereg działań podnoszących jakość underwritingu i konstrukcji taryf, co wpłynęło na poprawę wskaźników rentowności oraz wzrost wyniku finansowego.

UNIQA TU na Życie SA

W I półroczu 2012 roku spółka realizowała założony wzrost sprzedaży produktów ze składką regularną przy jednoczesnym zmniejszaniu sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Łączna sprzedaż za I półrocze 2012 r. wyniosła 174,3 mln zł. Wskaźnik wzrostu składki regularnej wyniósł 11,6%, co oznacza przypis w kwocie 39,5 mln zł. Wzrosty notują ubezpieczenia grupowe, indywidualne (terminowe i endowment) oraz unit-linked. Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 134,8 mln zł przypisu. W grupie produktów ze składką jednorazową oprócz planowanego zmniejszenia sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie widoczny jest dynamiczny rozwój ubezpieczeń unit-linked, z których przypis po półroczu 2012 r. był 3,5-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i osiągnął prawie 49 mln zł. Zysk UNIQA TU na Życie S.A. w za I półrocze 2012 roku wyniósł 2,5 mln zł w porównaniu z 1,7 mln zł uzyskanymi po pierwszych 6 miesiącach roku ubiegłego.

 

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Sobczyk

Samodzielny Specjalista ds. PR

tel. (+48) 604 101 309

e-mail: aleksandra.sobczyk@uniqa.pl

 

KONTAKT DLA MEDIÓW