UNIQA Polska kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży. Podsumowanie wyników za I kwartał 2012 r.


Podsumowanie wyników za I kwartał 2012 r.

 • UNIQA TU SA: 21,2% wzrost w I kw. 2012 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego; 2,7 mln zł zysku finansowego brutto
 • Spadek wskaźnika szkodowości z 72,6% do 67,4% po 3 miesiącach roku 2012
 • Kilkunastoprocentowe wzrosty w kluczowych liniach biznesowych
 • UNIQA TU na Życie SA: 16,1% wzrost składki regularnej w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego; 0,6 mln zł zysku finansowego brutto
 • Po I kwartale 2012 r. przypis z ubezpieczeń unit-linked 7-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego

 UNIQA TU SA

W I kwartale 2012 r. spółka kontynuowała dynamiczny wzrost sprzedaży osiągnięty w roku 2011. Składka za pierwsze 3 miesiące 2012 r. wyniosła 342 mln zł, co oznacza 21,2% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. - Tak wysokie stopy wzrostu zostały osiągnięte dzięki dobrym wynikom sprzedaży w sektorze ubezpieczeń korporacyjnych, którego rozwój jest jednym z ważniejszych celów spółki na rok 2012. W ostatnich miesiącach, działając sami lub w koasekuracji, pozyskaliśmy m.in. Jastrzębską Spółkę Węglową, Warszawskie Metro oraz stadiony wybudowane na EURO 2012. Nie zamierzmy na tym poprzestać. Dobry wynik jest również rezultatem dynamicznie rosnącej składki w sektorze mieszkalnictwa i spółdzielczości mieszkaniowej, w którym od 20 lat jesteśmy wiodącym ubezpieczycielem - mówi Andrzej Jarczyk, Prezes spółek Grupy UNIQA w Polsce.

 O osiągniętym w I kwartale 2012 r. wzroście sprzedaży zadecydował przede wszystkim rozwój ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (wzrost o 23,7%), ogniowych (wzrost o 41%), technicznych (wzrost o 38%) oraz OC ogólnego (wzrost o 25%). Składka przypisana z AutoCasco wzrosła o 9%, a z ubezpieczeń wypadkowych o 25%, co jest rezultatem efektywnej współpracy spółki z partnerami spółki w zakresie bancassurance. Do wzrostu składek przyczyniły się w znacznej mierze optymalizacja procesu underwritingu oraz bardziej efektywne dopasowanie składek do poziomu ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowego. Dynamiczny rozwój sprzedaży spowodował jednocześnie poprawę wskaźników rentowności oraz wzrost wyniku finansowego. Wskaźnik szkodowości spadł z 72,6% po I kwartale roku ubiegłego do 67,4% po 3 miesiącach roku 2012. Jednocześnie spółka osiągnęła 2,7 mln zł zysku przed opodatkowaniem w porównaniu z 1,2 mln zł straty w analogicznym okresie roku ubiegłego.

UNIQA TU na Życie SA

W I kwartale 2012 r. UNIQA TU na Życie SA realizowała plany strategiczne dotyczące zarówno rozwoju sprzedaży, jak i wyników finansowych. Spółka kontynuuje dynamiczny wzrost składki regularnej przy planowanym zmniejszeniu sprzedaży produktów ze składką jednorazową. Wskaźnik wzrostu składki regularnej po pierwszym kwartale 2012 roku w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r. wyniósł 16,1%, co oznacza przypis w kwocie 19,5 mln zł. Dynamiczny wzrost składki regularnej realizowany jest we wszystkich liniach produktowych, wśród których prawie 70% wzrost odnotowują ubezpieczenia typu unit-linked. Dynamicznie rosną również ubezpieczenia grupowe oraz indywidualne (terminowe oraz endowment). Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce w I kwartale 2012 r. 51,1 mln zł przypisu. W tej grupie produktów, oprócz planowanego zmniejszenia sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, widoczny jest dynamiczny rozwój ubezpieczeń unit-linked, z których przypis po I kwartale 2012 r. był 7-krotnie wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego i osiągnął prawie 22 mln zł. Do poprawy wyniku finansowego przyczynił się dynamiczny rozwój sprzedaży przy stabilnym poziomie kosztów. Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie SA za I kwartał 2012 roku wyniósł 0,6 mln zł, w porównaniu z 0,2 mln zł osiągniętymi w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

Kontakt dla mediów:

Aleksandra Sobczyk

Samodzielny Specjalista ds. PR

tel. (+48) 604 101 309

e-mail: aleksandra.sobczyk@uniqa.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

 • Aleksandra Sobczyk
 • Samodzielny Specjalista ds. Public Relations
 • Grupa Ubezpieczeniowa UNIQA Polska
 • aleksandra.sobczyk@uniqa.pl
 • 22 50 13 070
 • 604101309