Biuro prasowe - informacje dla mediów

Wyniki finansowe i informacje biznesowe

Ponad 1 mld zł nowej składki


  • Nieco ponad 1 mld zł składki przypisanej zebrały spółki UNIQA w Polsce w I półroczu 2017 r.
  • Zysk netto obu spółek wyniósł prawie 21 mln zł
  • Towarzystwo majątkowe znacząco poprawiło wynik techniczny

W I półroczu 2017 r. zarówno spółka majątkowa, jak i życiowa UNIQA w Polsce zwiększyła przypis składki brutto. W porównaniu z sześcioma miesiącami 2016 r. sprzedaż wzrosła o 63 proc. i wyniosła 1 035,3 mln zł. Wynik finansowy netto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł łącznie w obu spółkach 20,69 mln zł i był o 20 proc. wyższy niż przed rokiem.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Majątkowe towarzystwo UNIQA  zebrało składkę przypisaną brutto w wysokości 583,1 mln zł w I półroczu 2017 r. Oznacza to wzrost o 1,3 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2016. Towarzystwo zwiększyło przypis w większości linii biznesowych, przy czym najwyższy wzrost był w ubezpieczeniach mieszkaniowych (20,0 proc.) i gwarancjach finansowych (13,6 proc.). W dalszym ciągu rośnie również sprzedaż wprowadzonego w połowie ubiegłego roku pakietu Twój Biznes Plus, adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (wzrost o 45,8 proc.) oraz ubezpieczenia straty finansowej (GAP) obejmujące ryzyko utraty wartości pojazdu w czasie, które powstało w wyniku wystąpienia szkody całkowitej z AC lub OC oraz kradzieży (wzrost o 155,4 proc.).

Na łączny wzrost przypisu składki w spółce majątkowej w pierwszym półroczu 2017 r. wpływ miała redukcja portfela komunikacyjnego, obejmująca nierentowne grupy ryzyk (głównie w ubezpieczeniach flotowych oraz części polis sprzedawanych za pośrednictwem firm leasingowych i dealerów samochodowych). W efekcie składka przypisana w AC spadła o 15,1 proc. W przypadku OC komunikacyjnego efekt „czyszczenia” portfela został w znacznej części zniwelowany przez równoczesny wzrost poziomu cen (obserwowany na całym rynku), czego efektem był wzrost sprzedaży o 7,3 proc.

- Dzięki rosnącemu na całym rynku poziomowi cen w ubezpieczeniach komunikacyjnych udało się poprawić szkodowość w tej linii produktowej do poziomu zbliżonego do granicy gwarantującej pokrycie ponoszonych kosztów – mówi Anna Demczenko, wiceprezes ds. finansowych UNIQA. - Wizja niedokładania do tej linii biznesu stała się dla niektórych graczy na rynku zdecydowanie bardziej realna niż przed rokiem. Dla niektórych nawet jest to już rzeczywistość – dodaje.

Łączna szkodowość netto UNIQA wyniosła 63,5% i była znacznie niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego (67,9 proc.) oraz w całym 2016 r. (72,4 proc.).

- Poprawa szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych, przy wzroście sprzedaży w rentownych ubezpieczeniach majątkowych oraz efektywna kontrola kosztów złożyły się na dodatni wynik techniczny. Wyniósł on 5,1 mln zł  wobec 17,2 mln zł straty technicznej rok wcześniej – mówi Anna Demczenko.

Zysk finansowy brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 24,5 mln zł za sześć miesięcy 2017 r. Był o 56,4 proc. lepszy od wyniku uzyskanego rok wcześniej (15,6 mln zł). Zysk netto z kolei wyniósł 19,5 mln zł, wobec 12,7 mln zł osiągniętych po I półroczu 2016 r. (wzrost o 53,4 proc.).

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Życiowa spółka ubezpieczeniowa ponad 7-krotnie zwiększyła przypis składki, do 452,1 mln zł. Spółka rozwijała zarówno sprzedaż produktów ze składką regularną (60,7 mln zł, wzrost o 7,4 proc.), jak również produktów ze składką jednorazową (391,4 mln zł, wobec 3,8 mln zł w analogicznym okresie 2016 r.). Tak wysoki wzrost przypisu został uzyskany przede wszystkim dzięki produktowi „UNIQAtowe strategie” opartemu na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i skonstruowanemu z zachowaniem najnowszych wytycznych rynkowych w zakresie ochrony interesów ubezpieczonego.

Wynik finansowy brutto towarzystwa za pierwsze półrocze 2017 r. liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 1,6 mln zł, wobec 5,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Z kolei zysk netto sięgnął 1,2 mln zł, wobec 4,6 mln w pierwszym półroczu 2016 r.

- Pogorszenie wyniku finansowego spółki życiowej wynika z pogorszenia szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych. Z kolei na wzrost szkodowości wpływ ma m.in wzrost liczby urodzeń oraz liczby zgonów potwierdzony danymi publikowanymi przez GUS – mówi Anna Demczenko.

Wypłacalność II

Obie spółki UNIQA w Polsce mogą pochwalić się wysokim współczynnikiem wypłacalności SCR na koniec czerwca 2017 r. W przypadku spółki majątkowej UNIQA wyniósł on 176,3 proc., z kolei dla życiowego biznesu - 263,2 proc. Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka, czyli 150 proc. dla spółki majątkowej i 175 proc. dla biznesu życiowego.

UNIQA Polska

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo UNIQA było na 7. pozycji na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej w 2016 r.  Jest liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych w Polsce oraz 500 tys. mieszkań. Życiowe towarzystwo UNIQA jest z kolei jednym z najdynamiczniej rosnących na rynku. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3000 agentów UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się ze 130 placówek, jak też w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W 2017 i 2016 roku UNIQA uzyskała tytuł Instytucja Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl oraz wyróżnienie Wybór konsumenta. UNIQA jest  laureatem konkursu Solidny Pracodawca. W 2014 r. otrzymała również nagrody m.in.: Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2014,  Najwyższa Jakość Quality International czy Certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 40 spółek prowadzi działalność w 18 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Około 20 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje prawie 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii, posiadającą ok. 21-proc. udziału w rynku. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

KONTAKT DLA MEDIÓW