Biuro prasowe - informacje dla mediów

Wyniki finansowe i informacje biznesowe

Więcej zebranej składki przez spółki UNIQA


  • Ponad pół miliarda składki przypisanej brutto zebrały spółki UNIQA w Polsce po I kwartale 2017 roku
  • Zysk brutto obu spółek wyniósł prawie 11 mln zł
  • Współczynnik wypłacalności SCR spółki życiowej sięgnął 282 proc., a spółki majątkowej 169 proc. na koniec marca.

515,5 mln zł składki przypisanej brutto, czyli o 62 proc. więcej niż przed rokiem, zebrały dwie spółki UNIQA działające w Polsce. Towarzystwa miały 10,95 mln zł zysku brutto liczonego według międzynarodowych standardów rachunkowości w I kwartale 2017 roku. To o 16 proc. mniej niż przed rokiem.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Spółka majątkowa UNIQA osiągnęła 297,4 mln zł przypisu składki brutto w pierwszym kwartale 2017 roku. Oznacza to wzrost o 3-proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2016. Zacznie spadło tempo wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w których przypis zwiększył się o 2,7 proc. w pierwszym kwartale 2017 roku.

-  Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych mieliśmy względnie stabilną sytuację w pierwszych miesiącach tego roku. Podwyżki stawek, tak duże jeszcze w 2016 roku, istotnie wyhamowały. Obserwowaliśmy najwyżej kilkuprocentowe wzrosty - mówi Jarosław Matusiewicz, prezes UNIQA Polska.

W dalszym ciągu wzrost jest relatywnie wysoki w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (11,6 proc.), co ma związek z generalnym wzrostem poziomu cen w tym ubezpieczeniu. Z kolei w ubezpieczeniu AC widoczny był spadek na poziomie 12,1 proc., wynikający głównie z eliminacji z portfela wyselekcjonowanych nierentownych grup ryzyk – głównie w obszarze ubezpieczeń flotowych oraz części polis sprzedawanych za pośrednictwem firm leasingowych i dealerów samochodowych.

Jeżeli chodzi o linie majątkowe, UNIQA zanotowała wysokie wzrosty w ubezpieczeniach mieszkaniowych (12,2 proc.), technicznych (14,4 proc.) oraz w obszarze gwarancji finansowych (20,1 proc.). Świetnie sprzedaje się produkt majątkowy adresowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw – Twój Biznes Plus (wzrost o 49 proc.) oraz ubezpieczenia straty finansowej (GAP) obejmujące ryzyko utraty wartości pojazdu w czasie, które powstało w wyniku wystąpienia szkody całkowitej z AC lub OC oraz kradzieży. W przypadku tego produktu  sprzedaż wzrosła o 261,6 proc.

- Dzięki rosnącemu na całym rynku poziomowi cen w ubezpieczeniach komunikacyjnych udało się poprawić szkodowość w tej linii produktowej do poziomu zbliżonego do granicy gwarantującej pokrycie ponoszonych kosztów. Po raz pierwszy od bardzo dawna ubezpieczenia OC komunikacyjne dla klientów indywidualnych okazały się rentowne – tłumaczy Jarosław Matusiewicz.

Łączna szkodowość netto UNIQA wyniosła 64 proc. i była znacznie niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego (67 proc.) oraz w całym 2016 roku (72 proc.).

Zysk finansowy brutto liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości (IFRS) wyniósł 11,3 mln zł i był zbliżony do wyniku uzyskanego rok wcześniej (11,4 mln zł). Zysk po opodatkowaniu to z kolei 8,7 mln zł wobec 10,4 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Życiowe Towarzystwo UNIQA kolejny kwartał z rzędu dynamicznie rozwijało sprzedaż produktów ze składką regularną i jednorazową. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-marzec 2017 roku wyniosła 218,1 mln zł wobec 28,6 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku.

- Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce w pierwszym kwartale 2017 roku 188,3 mln zł przypisu wobec 1,3 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Tak wysoki wzrost przypisu został uzyskany przede wszystkim dzięki produktowi „UNIQAtowe Strategie” opartemu na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i skonstruowanemu z zachowaniem najnowszych wytycznych rynkowych w zakresie ochrony interesów ubezpieczonego. Produkt ten jest dostępny za pośrednictwem placówek naszego partnera – Raiffeisen Polbanku. Kanał bancassurance jest dla nas bardzo istotny i pracujemy nad zwiększeniem liczby partnerów  – mówi prezes spółek UNIQA Polska.

Dodatkowo w marcu 2017 roku oferta produktów indywidualnych UNIQA została poszerzona o bardzo atrakcyjne indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, do którego jest możliwość wyboru dwóch umów dodatkowych o prowadzenie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

- Po raz pierwszy produkty emerytalne pojawiły się w naszej ofercie – dodaje Jarosław Matusiewicz.

Wartość przypisanej składki regularnej w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosła 29,7 mln zł i była o 8,8 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku (I-III 2016: 27,3 mln zł). Wzrost można zaobserwować we wszystkich kluczowych liniach produktowych, w tym 18,6-proc. wzrost dla indywidualnych ubezpieczeń na życie, jak również 10,9-proc. wzrost sprzedaży grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

Wynik finansowy brutto UNIQA TU na Życie za pierwszy kwartał 2017 roku liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł -0,4 mln zł wobec 1,6 mln zł w analogicznym okresie 2016 roku. Z kolei strata netto sięgnęła nieco ponad 300 tys. zł wobec 1,3 mln zł zysku po pierwszym kwartale 2016 roku. Pogorszenie kwartalnego wyniku finansowego wynika z pogorszenia szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych. Wzrost szkodowości wynika w znacznej mierze ze zdarzeń sezonowych, jak również z obserwowanego w ostatnim okresie wzrostu liczby urodzeń oraz liczby zgonów, potwierdzonego danymi publikowanymi przez GUS.

Wypłacalność II (Solvency II)

Obie spółki UNIQA w Polsce mogą pochwalić się wysokim współczynnikiem wypłacalności SCR na koniec marca 2017 roku. W spółce majątkowej UNIQA Polska wzrósł on z 135,9 proc. na koniec grudnia 2016 roku do 169,3 proc. na koniec marca 2017 roku. Z kolei dla życiowego biznesu pozostał na wysokim poziomie 281,7 proc., wobec 277,4 proc. na koniec roku 2016.

- Dzięki dodatkowym środkom własnym uzyskanym od Grupy UNIQA w postaci zobowiązania podporządkowanego w styczniu 2017 roku UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń może pochwalić się wyższym współczynnikiem wypłacalności niż na koniec grudnia 2016 roku. – podkreśla Jakub Machnik, członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem w UNIQA.

Oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka - 150 proc. dla spółki majątkowej i 175 proc. dla biznesu życiowego.

UNIQA wypełniła wymogi dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II)

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń i UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie opublikowały Sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej. Można je znaleźć na stronie internetowej www.uniqa.pl

Zgodnie z wymogami dyrektywy Wypłacalność II (Solvency II) firmy ubezpieczeniowe były po raz pierwszy zobowiązane opublikować do 22 maja 2017 roku na swoich stronach internetowych Sprawozdania na temat wypłacalności i kondycji finansowej (Solvency & Financial Condition Report - SFCR). Dotyczą one 2016 roku oraz istotnych zdarzeń, do których doszło już w bieżącym roku.  Raport obok bilansu według Solvency II, środków własnych i kapitałowych wymogów wypłacalności zawiera też szczegółowe informacje na temat profilu ryzyka zakładu i procesu zarządzania nim.

W sprawozdaniach UNIQA szczegółowo opisuje m.in. preferencje dotyczące ryzyka. Zgodnie z nimi w UNIQA Towarzystwie Ubezpieczeń - 70 proc., a w UNIQA Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie - 65 proc. kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) pochodzi z ryzyka ubezpieczeniowego. Z drugiej strony obie spółki unikają ryzyka operacyjnego. Ryzyko to ograniczane jest przez przejrzysty podział obowiązków w ramach struktury zarządzania i wdrożony system kontroli wewnętrznej.

UNIQA Polska

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo UNIQA zajmuje 6. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej. Jest też liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych w Polsce oraz 500 tys. mieszkań. Życiowe towarzystwo UNIQA jest z kolei jednym z najdynamiczniej rosnących na rynku. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3000 agentów UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się ze 130 placówek, jak też w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W latach 2016 i 2017 UNIQA uzyskała tytuły Instytucja Roku nadawane przez niezależny portal MojeBankowanie.pl, a także Wybór konsumenta. UNIQA jest  laureatem konkursu Solidny Pracodawca. W 2014 r. otrzymała również nagrody m.in.: Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2014,  Najwyższa Jakość Quality International czy Certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 40 spółek prowadzi działalność w 18 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad 21 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje około 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii, posiadającą ok. 22-proc. udziału w rynku. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

KONTAKT DLA MEDIÓW