Biuro prasowe - informacje dla mediów

Wyniki finansowe i informacje biznesowe

Wzrost sprzedaży w UNIQA w 2016 roku


  • Spółki UNIQA w Polsce zebrały 1,44 mld zł składki przypisanej brutto w 2016 roku
  • Przypis składki w ubezpieczeniach na życie zwiększył się ponad dwukrotnie
  • Wzrósł zysk brutto w spółce życiowej, zmniejszył się w spółce majątkowej
  • Na spadek zysku największy wpływ miał rosnący poziom odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych

O 25 proc. wzrosła wartość składki brutto zebranej przez spółki UNIQA w Polsce w 2016 roku i wyniosła 1,44 mld zł, wobec 1,15 mld zł rok wcześniej. Przypis zwiększył się zarówno w spółce majątkowej, jak i życiowej. O wzroście zdecydowała głównie rosnąca sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych i na życie ze składką jednorazową. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń brutto wzrosła o 4 proc. do 877,25 mln zł. Zysk finansowy brutto według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 26,66 mln zł i był o 60 proc. niższy niż po 12 miesiącach 2015 roku.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Spółka majątkowa UNIQA zebrała składkę przypisaną brutto na poziomie 1,11 mld zł w 2016 roku (I-XII 2015: 1,01 mld zł). Oznacza to 10,4-proc. wzrost w porównaniu z rokiem 2015. Wzrost składki przypisanej za ostatni kwartał 2016 roku wyniósł 13,9 proc.

- 2016 rok był niewątpliwie jednym z najtrudniejszych w ostatnich latach dla branży ubezpieczeniowej. Zarówno ze względu na wzrost cen ubezpieczeń komunikacyjnych, jak i wejście w życie nowego prawa, rekomendacji, ugód i zaleceń dotyczących branży. W biznesie majątkowym o wzroście sprzedaży decydowała głównie rosnąca sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych – mówi Jarosław Matusiewicz, prezes UNIQA Polska.

Składka przypisana uzyskana przez UNIQA wyłącznie z ubezpieczeń OC komunikacyjnych wzrosła w 2016 roku o 30,5 proc., a z ubezpieczeń auto-casco o 24,9 proc. Równolegle ze wzrostem sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych rośnie przypis z ubezpieczeń assistance (wzrost o 36,7 proc.) oraz wypadkowych (wzrost o 6,7 proc.).

W ubezpieczeniach majątkowych - po słabym początku roku - w czwartym kwartale UNIQA uzyskała wzrost na poziomie 7,4 proc. Dynamicznie rosnącą sprzedaż notuje wprowadzony w 2016 roku pakiet dla małych i średnich przedsiębiorstw – Twój Biznes Plus, który w czwartym kwartale 2016 roku zanotował wzrost na poziomie prawie 40 proc. Również sprzedaż ubezpieczeń mieszkań rosła dynamicznie w czwartym kwartale (o 9,2 proc.). Z kolei na dynamikę ubezpieczeń majątkowych korporacyjnych w całym 2016 roku wpłynął jednorazowy efekt związany z dwiema dużymi umowami budowlano-montażowymi, które podwyższały wysokość przypisu w roku 2015. Mimo tego faktu została wypracowana znacząca marża i to pomimo spadających cen i zwiększającego się zakresu ochrony, wynikających z wojny cenowej w ubezpieczeniach majątkowych niekomunikacyjnych. UNIQA odnotowała również, kolejny rok z rzędu, 5-proc. wzrost w segmencie ubezpieczeń dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, w którym jest niekwestionowanym liderem.

- W dalszym ciągu UNIQA - podobnie jak cały rynek - musi mierzyć się z problemem rosnącego poziomu średniej szkody rzeczowej w komunikacji. Rośnie także liczba szkód osobowych zgłaszanych zarówno z nowego portfela, jak i historycznego - do 20 lat wstecz, co dziś umożliwia prawo. Te czynniki negatywnie wpływają na poziom szkodowości i w znacznym stopniu „konsumują” pozytywny wpływ rosnących cen na wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych – mówi Jarosław Matusiewicz.

Rosnący poziom odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych był głównym czynnikiem decydującym o pogorszeniu wyników finansowych UNIQA. Zysk finansowy brutto za rok 2016 liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 19,4 mln zł i był niższy od wyniku uzyskanego rok wcześniej (I-XII 2015: 60,1 mln zł). Zysk po opodatkowaniu wyniósł 13,7 ml zł, wobec 48,4 mln zł osiągniętego rok wcześniej.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Życiowa spółka UNIQA dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów zarówno ze składką regularną, jak i ze składką jednorazową w 2016 roku. Łączna wartość składki przypisanej w 2016 roku wyniosła 329,3 mln zł i była ponad dwukrotnie wyższa niż rok wcześniej (I-XII 2015: 141,7 mln zł). Wartość uzyskanej składki regularnej wyniosła 116,5 mln zł i była o 7,2% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Wzrost można zaobserwować w przypadku wszystkich kluczowych linii produktowych, w tym 16,6-proc. wzrost dla indywidualnych ubezpieczeń na życie, jak również 8,6-proc. wzrost sprzedaży grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce w 2016 roku 212,8 mln zł przypisu, wobec 33,0 mln zł rok wcześniej.

- W ubiegłym roku wprowadziliśmy ubezpieczenie unit-linked UNIQAtowa Strategia, które oferowane jest przez doradców Raiffeisen Banku. Ubezpieczenie spotkało się z dużym zainteresowaniem klientów – m.in. ze względu na jego atrakcyjną konstrukcję. W ubezpieczeniu nie ma zaszytej opłaty likwidacyjnej, a do tego koszt ochrony ubezpieczeniowej jest niski, a zakres szeroki - szczególnie w porównaniu z innymi tego typu produktami dostępnymi na rynku – mówi Jarosław Matusiewicz.

Rok 2016 roku był okresem wzmożonych prac nad rozwojem oferty ubezpieczeniowej. UNIQA wprowadziła dwa nowe produkty, w tym roczne, terminowe ubezpieczenie „Spokojne Życie” z dodatkową umową - od zachorowania na raka oraz indywidualne ubezpieczenie na życie „Pakiet Bezpieczeństwa”, składające się w jednym z wariantów z 31 ryzyk chroniących ubezpieczonego i jego bliskich.

- Do osiągnięcia wyższego niż obserwowany w poprzednich latach wyniku finansowego spółki życiowej przyczyniły się efektywne procesy oceny ryzyka, pozwalające osiągnąć wzrosty sprzedaży produktów ze składką regularną przy jednoczesnym zachowaniu ich rentowności. Poza tym wpływ na wynik miała także ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów i optymalizacja procesów biznesowych – mówi szef spółek UNIQA w Polsce.

Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 7,2 mln zł (I-XII 2015: 7,0 mln zł) i jest to najlepszy wynik w historii spółki. Zysk netto wyniósł natomiast 5,2 mln zł (I-XII 2015: 5,7 mln zł).

- W 2016 roku sporo działo się w ubezpieczeniach na życie. Ubezpieczyciele dostosowywali się zarówno do wymogów UOKiK w zakresie produktów inwestycyjnych, jak i do Rekomendacji KNF, dotyczących badania adekwatności produktu oraz Rekomendacji dotyczącej systemu zarządzania produktem. Rozpoczęli i zakończyli porozumieniem rozmowy z UOKiK w zakresie aktywnych umów ubezpieczenia na życie z UFK i obniżenia dla tych umów tzw. opłat likwidacyjnych. Na początku 2016 roku weszły także istotne z punktu widzenia ubezpieczeń na życie prokonsumenckie zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej – komentuje Jarosław Matusiewicz, prezes UNIQA Polska.

UNIQA Polska

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo UNIQA zajmuje 6. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej. Jest też liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych w Polsce. UNIQA ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych w Polsce oraz ponad 500 tys. mieszkań. Życiowe towarzystwo jest z kolei jednym z najdynamiczniej rosnących na rynku. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3000 agentów UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się ze 130 placówek, jak też w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W latach 2016 i 2017 UNIQA uzyskała tytuł Instytucja Roku nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl, a w 2016 roku była także wyróżniona tytułem Wybór konsumenta. UNIQA jest  laureatem konkursu Solidny Pracodawca. W 2014 roku otrzymała również nagrody m.in.: Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2014,  Najwyższa Jakość Quality International czy certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG.

Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 40 spółek prowadzi działalność w 18 krajach Europy. Ponad 21 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii, posiadającą ok. 22-proc. udziału w rynku. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe w Szwajcarii i Liechtensteinie.

Więcej informacji: www.uniqagroup.com

KONTAKT DLA MEDIÓW