Biuro prasowe - informacje dla mediów

Wyniki finansowe i informacje biznesowe

Wzrost zysku spółki życiowej UNIQA


  • O 12 proc. wzrosła składka zebrana przez spółki UNIQA w Polsce po trzech kwartałach 2016 r.
  • Najwyższy skok przypisu składki widoczny był w ubezpieczeniach komunikacyjnych i na życie, a także w produkcie dla małych i średnich firm
  • Spółka życiowa podwoiła zysk w porównaniu z trzema kwartałami poprzedniego roku

970,2 mln zł składki przypisanej brutto zebrały spółki UNIQA Polska w ciągu trzech kwartałów 2016 r. To o 12 proc. więcej niż przed rokiem. Wzrost składki odnotowała zarówno spółka majątkowa, jak i życiowa. Obie spółki miały także zysk na koniec września. Wynik finansowy netto spółki życiowej UNIQA podwoił się w porównaniu z wynikiem po trzech kwartałach 2015 r. i wyniósł 4,7 mln zł. Łączny zysk netto spółek, liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości, zbliżył się do 26 mln zł i był o jedną trzecią niższy niż przed rokiem.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń

Majątkowe towarzystwo ubezpieczeń UNIQA zebrało składkę przypisaną brutto na poziomie 826,1 mln zł po dziewięciu miesiącach roku, co oznacza 9,2-proc. wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015 (I-IX 2015: 756,56 mln zł). W samym tylko trzecim kwartale wzrost składki wyniósł 19,2 proc. Do tego wyniku przyczynił się przede wszystkim skok składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych, będący następstwem wzrostu cen.

Składka z ubezpieczeń OC komunikacyjnych wzrosła w trakcie pierwszych 9 miesięcy 2016 r. o 31,6 proc., a z ubezpieczeń auto-casco o 33,1 proc. Równolegle ze wzrostem sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych rośnie przypis z ubezpieczeń assistance (wzrost o 47,4 proc.) oraz wypadkowych (wzrost o 10,2 proc.).

Po okresie pewnej stagnacji przyspieszyła także sprzedaż ubezpieczeń majątkowych detalicznych i skierowanych do sektora MSP. W ubezpieczeniach mieszkaniowych widoczny był 10,2-proc. wzrost w trzecim kwartale.

- Bardzo nas cieszy, że klienci pozytywnie przyjęli zmiany w ubezpieczeniu dla małych i średnich firm. Pakiet Twój Biznes Plus wprowadzaliśmy w czerwcu. Tylko w trzecim kwartale zanotowaliśmy 40-proc. wzrost sprzedaży – mówi Andrzej Jarczyk, prezes spółek UNIQA w Polsce.

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia majątkowe korporacyjne, to na ich dynamikę wpłynął w tym roku jednorazowy efekt związany z dwiema dużymi umowami budowlano-montażowymi ze spółkami energetycznymi, które podwyższały wysokość przypisu w 2015 r. W efekcie łączny wzrost składki jest niższy niż osiągnięty w ubezpieczeniach komunikacyjnych.

- Istotny dla wyniku sprzedaży ubezpieczeń majątkowych jest także fakt, że nie rosną inwestycje. Spadki w produkcji budowlanej sięgają 20 proc. Ma to negatywne przełożenie na wysokość składki w gwarancjach ubezpieczeniowych opartych na tej branży i w ubezpieczeniach technicznych – mówi Andrzej Jarczyk. – Poza tym wojna cenowa przeniosła się z ubezpieczeń komunikacyjnych na majątkowe. Wysokie zniżki i promocje skierowane do pośredników, obniżanie taryf to dziś standard na rynku.

UNIQA - podobnie jak cały rynek - w dalszym ciągu musi mierzyć się z problemem rosnącego poziomu średniej szkody rzeczowej w komunikacji (efekt rekomendacji KNF) oraz bardzo aktywnej działalności kancelarii odszkodowawczych w obszarze szkód osobowych. Te czynniki negatywnie wpływają na poziom szkodowości i w znacznym stopniu „konsumują” pozytywny wpływ rosnących cen na wynik techniczny ubezpieczeń komunikacyjnych. Coraz wyższy poziom odszkodowań w ubezpieczeniach komunikacyjnych był także po raz kolejny głównym czynnikiem decydującym o pogorszeniu wyniku finansowego UNIQA na koniec września 2016 r. Zysk finansowy brutto za dziewięć miesięcy roku liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 22,9 mln zł i był niższy od wyniku uzyskanego rok wcześniej (I-IX 2015: 45,6 mln zł). Zysk po opodatkowaniu wyniósł z kolei 21,3 ml zł, wobec 36,6 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie

Znacznie lepszy wynik niż przed rokiem odnotowało z kolei towarzystwo życiowe UNIQA. Zysk finansowy brutto liczony według standardów IFRS wyniósł 5,8 mln zł (I-IX 2015: 4,37 mln zł). A zysk netto został podwojony i sięgnął 4,7 mln zł (I-IX 2015: 2,36 mln zł).

- Oczekujemy, że rok 2016 będzie kolejnym, w którym życiowa spółka UNIQA osiągnie najlepszy w swojej historii wynik finansowy – zapowiada Andrzej Jarczyk.

Wpływ na poprawę wyniku finansowego ma wzrost sprzedaży produktów ze składką regularną, ścisła kontrola poziomu kosztów oraz optymalizacja procesów biznesowych.

Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wzrosła o 27,4 proc. i wyniosła 144,1 mln zł wobec 113,1 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. Wartość przypisanej składki regularnej w analizowanym okresie 2016 r. wyniosła 86,6 mln zł i była o 4,9 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (I-IX 2015: 82,6 mln zł). Wzrost można zaobserwować w przypadku wszystkich kluczowych linii produktowych, czego przykładem jest 17,2-proc. wzrost indywidualnych ubezpieczeń na życie oraz 8-proc. wzrost sprzedaży grupowych ubezpieczeń pracowniczych. Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 57,5 mln zł przypisu w okresie styczeń-wrzesień 2016 r. wobec 30,6 mln zł w analogicznym okresie 2015 r.

- Produkty wprowadzone do oferty w pierwszych miesiącach roku, a szczególnie Pakiet Bezpieczeństwa, gwarantujący wypłatę z tytułu takich zdarzeń, jak m.in.: śmierć, problemy zdrowotne, urodzenia dziecka czy śmierć bliskich, mają istotny udział w rosnącej składce – podsumowuje szef spółek UNIQA w Polsce. – Rozwój biznesu życiowego jest kluczowy dla naszej strategii na najbliższe lata – dodaje.

UNIQA Polska

UNIQA w Polsce reprezentują spółki UNIQA TU oraz UNIQA TU na Życie, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Majątkowe towarzystwo UNIQA zajmuje 5. pozycję na rynku ubezpieczeniowym pod względem wysokości składki przypisanej. Jest też liderem w ubezpieczeniach majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych Polsce. Ubezpiecza 50 proc. spółdzielni mieszkaniowych, 40 proc. wspólnot mieszkaniowych w Polsce oraz 500 tys. mieszkań. Życiowe towarzystwo UNIQA jest z kolei jednym z najdynamiczniej rosnących na rynku. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży oraz zaangażowaniu ponad 3000 agentów UNIQA jest blisko klientów, zapewniając im profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze ubezpieczenia. Produkty UNIQA można kupić zarówno w ramach sieci wyłącznej, składającej się ze 130 placówek, jak też w multiagencjach oraz u brokerów i dealerów samochodowych. W 2016 roku UNIQA uzyskała tytuł Instytucja Roku 2015 nadany przez niezależny portal MojeBankowanie.pl oraz Wybór konsumenta. Jest laureatem konkursu Solidny Pracodawca. W 2014 r. otrzymała również nagrody m.in.: Laur Konsumenta – Odkrycie Roku 2014,  Najwyższa Jakość Quality International czy Certyfikat „Dobra Polisa”. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - UNIQA Insurance Group AG. Więcej informacji: www.uniqa.pl

Grupa UNIQA

Grupa UNIQA należy do czołowych grup ubezpieczeniowych na rynkach w Austrii i Europie Środkowo-Wschodniej. 40 spółek prowadzi działalność w 19 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Ponad 21 tys. pracowników i partnerów wyłącznych obsługuje 10 mln klientów. UNIQA jest drugą co do wielkości grupą ubezpieczeniową w Austrii, posiadającą ok. 22-proc. udziału w rynku. Jest obecna w 15 krajach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej: Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, na Węgrzech, w Kosowie, Macedonii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji oraz na Ukrainie. Do Grupy UNIQA należą również spółki ubezpieczeniowe we Włoszech, Szwajcarii i Liechtensteinie.

KONTAKT DLA MEDIÓW